SPOILED NEWS

Ana Maria Mateescu: Global Campaign Manager at Philips #talentofthemonth

Επιμέλεια : Χριστίνα Γεωργοπούλου

 Όταν δούλευα ως social media manager/consultant στην Crocs στην Ελλάδα, γνώρισα (ηλεκτρονικά !-ναι γιατί πλέον στο χώρο της εργασίας γίνονται και ηλεκτρονικές γνωριμίες!) την Άna Maria. Πολύ σωστή στη δουλειά της , πάντα πρόθυμη να βοηθήσει , να στηρίξει και να συζητήσει. Τώρα πια δε δουλεύω στην Crocs αλλά μου έβγαλε όμως το #talentothemonth για να της πάρω συνέντευξη στο περιοδικό Spoiled. Το να ρωτάς ανθρώπους που δε βρίσκονται στην Ελλάδα , προερχόμενοι απο μια άλλη κουλτούρα είναι πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά νιώθω οτι σε ανεβάζουν και επίπεδο. Δημοσιογραφικά νομίζω οτι πήρα πολλά πράγματα και νομίζω να πάρετε κι εσείς. Είναι απο τις πιο όμορφες, ξεχωριστές και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις ..που έχουν σκοπό

να εμπνεύσουν ,

να δώσουν κίνητρο για δημιουργικότητα

και να δηλώσουν οτι πρέπει να κυνηγάς τα όνειρά σου!  

“When I worked for Crocs Greece, I e-met Ana. (yes, we have a new way of communication in the work field now, and it is very exciting!) She was very professional, ready to support. Now that I am not working for Crocs anymore, but I work at Spoiled magazine, having to think of young people for the category #talentofthemonth, I thought Ana. Talking to people who are from another culture, work abroad and are successful, is really fascinating. Through them you are getting inspired, you feel creative and you‘re getting to know another person, another #talentofthemonth! This interview is one of the most interesting and unique ones, and it has the purpose
to inspire and
to give a creative incentive
for dreaming and
for communicating with others!”

Tell us something about yourself! 

Everyone has their strong points – the same goes for me, but talking about myself is definitely not one of them. As a person, I am a storyteller, a campaign nurturer, a creative thinker, with a passion for cultures and for bringing newness to the world. As a professional, I am a Global Campaign Manager, working for the coffee business at Philips. My journey started in Bucharest, Romania, where I was born and raised. I moved to the Netherlands seven years ago, then spent one year in California, only to return to the Netherlands to finish my studies. There is something about this country that is mesmerizing so many expats. From cultural events to concerts and great restaurants, there is always something happening here and, whether you are at a great event or not, you always have the feeling there is something even better happening next door. I am passionate about marketing campaigns (especially ads and commercials), strategy games, interior design, traveling and spending time with family and friends.

Πες μας λίγα λόγια για σένα!

Ο καθένας έχει τα δυνατά του σημεία , το ίδιο ισχύει και για μένα, αλλά τα μιλάω για τον εαυτό μου σίγουρα δεν είναι ένα απο αυτά. Σαν άνθρωπος είμαι storyteller, campaign nurturer, δημιουργικό μυαλό με πάθος για κουλτούρες και μου αρέσει να φέρνω κάτι καινούριο στον κόσμο. Σαν επαγγελματίας , είμαι Global Campaign Manager στον τομέα του coffee business στην Philips. To ταξίδι μου άρχισε στην Ρομανία και συγκεκριμένα στο Βουκουρέστι οπου γεννήθηκα και μεγάλωσα. Πήγα στην Ολλανδία για κάποια χρόνια, έπειτα για ένα χρόνο στην Καλιφόρνια , για να ξαναγυρίσω πάλι πίσω στην Ολλανδία να τελειώσω τις σπουδές μου. Υπάρχει κάτι με αυτή τη χώρα που μαγεύει. Απο πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες και καλά εστιατόρια -κάτι πάντα γίνεται εκεί- είτε είσαι σε κάποια εκδήλωση , έχεις πάντα την εντύπωση οτι συμβαίνει κάτι καλύτερο δίπλα συνέχεια. Είμαι πραγματικά παθιασμένη με τις καμπάνιες μάρκετιγκ (ειδικά με τις διαφημίσεις) , τα παιχνίδια στρατηγικής , interior design , τα ταξίδια και μου αρέσει επίσης να περνάω στιγμές με την οικογένειά μου και τους φίλους μου.

How does crisis affects the Netherlands? Was/is it possible to find a job in your country?

It is only fair to say that the crisis affected the Netherlands as well, but to a lesser extent than it did in the rest of Europe. Most of the people I know found jobs during the crisis as well.

Πώς έχει επηρεάσει η κρίση την Ολλανδία; Ήταν /είναι πιθανόν/εύκολο να βρεις δουλειά στη χώρα σου; 

Είναι δίκαιο να πω οτι η κρίση έχει επηρεάσει και την Ολλάνδία αλλά σε ένα μικρότερο βαθμό απο ότι την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζω έχουν βρει δουλειά μέσα στην κρίση.

 

You started your career in 2009 entering the public relations working field, you continue the event planning, marketing, international communication area, photography and social media. All of those have one thing in common. Communication is the best word to describe them. How do you describe communication? What is communication to you?

In today’s society, communication is at the heart of everything we do. It starts with the first glimpse of your phone in the early morning, and continues with every interaction we have and the hundreds of ads and messages that we are exposed to every day. The world of communication is continuously moving and reinventing itself as it has done through the years with social media, with flash mobs and so on. This makes it even more interesting and exciting to me, as we (marketers) need to move along with the changes or if possible be in the lead of these chances to find new, creative and effective ways to communicate relevant messages.

Άρχισες την καριέρα σου το 2009  μπαίνοντας στον τομέα των δημοσίων σχέσεων , συνέχισες στον τομέα των εκδηλώσεων , marketing , international marketing , στη φωτογραφία και στα κοινωνικά δίκτυα. Όλες οι δουλειές αυτές έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους. Την επικοινωνία. Πώς περιγράφεις την επικοινωνία ; Τί είναι για σένα επικοινωνία;

Στη σημερινή κοινωνία , η επικοινωνία είναι η καρδιά για ο,τι κάνουμε. Αρχίζει με την πρώτη ματιά στο κινητό μας νωρίς το πρωί και συνεχίζει σε κάθε αλληλεπίδραση που έχουμε και στις εκατοντάδες διαφημίσεις και στα μηνύματα που είμαστε εκτεθειμένοι όλη την ημέρα. Ο κόσμος της επικοινωνίας συνεχόμενα αλλάζει και ξαναγεννιέται όπως έχει κάνει εδώ και χρόνια με τα κοινωνικά δίκτυα , με τα flash mobs κτλ. Αυτό το κάνει περισσότερο ενδιαφέρον και ευχάριστο σε μένα καθώς εμείς (marketers) χρειάζεται να ακολουθήσουμε τις αλλαγές ή αν είναι δυνατόν να είμαστε στην πρώτη θέση των αλλαγών , να βρίσκουμε νέους , δημιουργικούς τρόπους να επικοινωνούμε σχετικά μηνύματα.

You handled successfully the social media of Crocs for two years and you were the Regional Communication Manager for Crocs Europe. Tell us about this experience. How did you feel that you had such a successful position in your career?

I started working at Crocs Europe as Social Media Coordinator. After a month I took up an additional challenge and became Social Media and Events Coordinator and one year later I became Regional Communication Manager for the European and CIS (Commonwealth of Independent States) markets. I must say that switching three positions in one year was not an easy task; it took a lot of effort to prove both to myself and to the company that I was a valuable asset. I believe that you need to not only have a great team, but to also have that passion and dedication for your work to make it happen. As recognition for the quality of work that I did in 2015 and the successful cooperation with the markets, I was also pleased to receive an “Extra Mile Award” from the company.

Χειρίστηκες επιτυχώς τα κοινωνικά δίκτυα της Crocs για 2 χρόνια και ήσουν Regional Communication Manager της Crocs Europe. Πες μας για αυτή σου την εμπειρία. Πώς αισθάνεσαι που κατείχες  μια τόσο επιτυχημένη θέση στην καριέρα σου; 

Άρχισα να δουλεύω στην Crocs Europe ως Social Media Coordinator. Μετά απο ένα μήνα , πήρα κάποιες πρόσθετα challenges και έγινα Social media και Events Manager και ένα χρόνο αργότερα έγινα Regional Communication Manager για  European και CIS(Commonwealth of Independent States ) markets. Πρέπει να πω οτι το να εναλλάσσεις θέσεις μέσα σε ένα χρόνο δεν είναι τόσο εύκολο. Μου πήρε μεγάλη προσπάθεια για να αποδείξω και στον εαυτό μου αλλά και στην εταιρεία οτι ήμουν ένα σημαντικό στοιχείο.  Πιστεύω οτι όχι μόνο πρέπει να έχεις μια απίστευτη ομάδα , αλλά και να έχεις πάθος και αφιέρωση στη δουλειά σου για να επιτύχεις. Ως αναγνώριση της ποιότητας της εργασίας μου που καταπιάστηκα μέσα στο 2015 , μού προσφέρθηκε το βραβείο ”Extra Mile Award ‘.

Having to communicate with people from all over the world, how did that affect you in your way of thinking and working?

Having lived abroad and having worked with people from all around the world has given me the flexibility to approach tasks from different vantage points – thus, I am able to see several solutions depending on the point of view taken. This has also contributed to my creativity and appreciation for different cultures.

Το γεγονός οτι έχεις τη δυνατότητα να επικοινωνείς με ανθρώπους απο όλο τον κόσμο στη δουλειά σου, πώς επηρεάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και δουλεύεις;

Έχοντας ζήσει στο εξωτερικό και έχοντας δουλέψει με ανθρώπους απο όλο τον κόσμο , μού έχει δώσει την ευκαμψία να έρθω σε επαφή με εργασίες προσέγγισης από διαφορετικές οπτικές γωνίες – ως εκ τούτου, είμαι σε θέση να βλέπω πολλές λύσεις, ανάλογα με την οπτική γωνία που λαμβάνονται. Αυτό συνέβαλε επίσης στη δημιουργικότητα και την εκτίμησή μου για διαφορετικούς πολιτισμούς.

Bloggers have made a huge entrance in the working field and can influence people etc. Do you think that bloggers have power? And if so, do you think that companies have understood the power of bloggers?

Influencer marketing has become a hot trend for many businesses. Consumers rely on their friends, family, ratings and reviews, bloggers and other influencers when they are considering making important or, at times, even convenience purchases. In most cases, the voice of a reliable blogger who talks about a brand counts much more than the voice of a brand that talks about itself.
Influencer marketing is based on the popularity effect. To illustrate this, imagine that popular group of girls in high school that wore washed-out jeans, which made all the other girls in high school excited to purchase that same pair of jeans just to keep up with the “trend settlers”.
Businesses are aware that in the US, for example ,about 45% of online users have ad blockers installed, which is why influencer marketing has become a great investment.

Οι bloggers έχουν κανει  τεράστια είσοδο στο χώρο εργασίας και μπορεί να επηρεάσουν τους ανθρώπους κλπ Πιστεύετε ότι οι bloggers έχουν  δύναμη; Και αν ναι, πιστεύετε ότι οι εταιρείες έχουν καταλάβει τη δύναμη των bloggers;

Το Influencer μάρκετινγκ έχει γίνει  τάση για πολλές επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές βασίζονται σε φίλους, την οικογένεια, τις αξιολογήσεις τους και σχόλια, bloggers και άλλους με επιρροή όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο λήψης σημαντικών ή, μερικές φορές, ακόμα για εύκολες αγορές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η φωνή ενός αξιόπιστου blogger που μιλά για ένα εμπορικό σήμα, μετράει πολύ περισσότερο από τη φωνή ενός brand που μιλά για τον εαυτό του.
Το Influencer μάρκετινγκ βασίζεται στο φαινόμενο δημοτικότητα. Για να φανεί αυτό, φανταστείτε ότι η δημοφιλής ομάδα των κοριτσιών στο γυμνάσιο που φοράει ένα ξεβαμμένο τζιν, και κάνει όλα τα άλλα κορίτσια στο γυμνάσιο με ενθουσιασμό να αγοράσουν το ίδιο ζευγάρι των τζιν απλά  για να συμβαδίσουν με τους «trend settlers».
Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι στις ΗΠΑ  περίπου 45% των online χρηστών έχουν εγκαταστήσει ad blockers , και αυτός  είναι ο λόγος που το influencer marketing έχει γίνει μια μεγάλη επένδυση.

Can you share with us your key ingredients for success?

Success is dependent on several parameters that differ every time. In that sense, there is no unique formula to success. However, here are what I believe to be some of the key ingredients:
1. It’s about hard work
2. A very small percentage is luck as well
3. Like mentioned in Zorba the Greek, you also need to keep in mind that “a man needs a little madness [in everything he does]”. Hence, an extra drop of creativity can get you a long way.

Μπορείς να μοιραστείς μαζί μας τα πιο σημαντικά συστατικά της επιτυχίας σου; 

Η επιτυχία εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους που διαφέρουν κάθε φορά. Υπό αυτή την έννοια, δεν υπάρχει μοναδική φόρμουλα για την επιτυχία. Ωστόσο, εδώ είναι αυτό που πιστεύω ότι είναι μερικά από τα βασικά συστατικά:
1. Πρόκειται για σκληρή δουλειά
2. Ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι τύχη, καθώς
3. Όπως αναφέρεται στον Ζορμπά , θα πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι «ένας άνθρωπος χρειάζεται μια μικρή τρέλα [σε ό, τι κάνει]». Ως εκ τούτου, μια επιπλέον δόση  δημιουργικότητας μπορεί να σας πάει πολύ μακριά.

You currently work in Phillips as a Global Campaign Manager. Tell us about your position.

As Global Campaign Manager at Philips, I have the chance to translate in-depth market and consumer insights, as well as competitive analyses, into a winning marketing communication roadmap, which includes communication and campaign concepts that support the innovation roadmap and the business’ ambitions. I am, thus, globally end-to-end responsible for campaign strategy and integrated global/local campaign development for the coffee business, which also means that I have the opportunity to work with agencies to develop marketing assets, such as photos and videos. To ensure brand consistency and strategy, I also need to approve all communication briefs as well as signing-off on all campaign communication.

 

Δουλεύεις τώρα στην Philips της Ολλανδίας ως Global Campaign Manager . Πες μας για τη θέση σου. 

Ως Global Campaign Manager στη Philips , έχω την ευκαιρία να μεταφράζω σε βάθος την αγορά και τις ιδέες των καταναλωτών, καθώς και ανταγωνιστικές αναλύσεις, σε ένα νικηφόρο οδικό χάρτη της επικοινωνίας μάρκετινγκ, ο οποίος περιλαμβάνει τις έννοιες της επικοινωνίας και της καμπάνιας που υποστηρίζουν τον οδικό χάρτη της καινοτομίας και τις φιλοδοξίες της επιχείρησης. Είμαι, συνεπώς, σε παγκόσμιο επίπεδο, end-to-end υπεύθυνη για την στρατηγική της εκστρατείας και για την integrated global/local καμπάνια για την coffee business ,πράγμα που σημαίνει, επίσης, ότι έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με τους διαφημιστικές  για την ανάπτυξη του μάρκετινγκ, όπως φωτογραφίες και βίντεο. Για να διασφαλιστεί η συνοχή του brand και της στρατηγικής, θα πρέπει επίσης να εγκρίνω όλα τα communication briefs καθώς και να υπογράψω όλες τις επικοινωνιακές καμπάνιες.

Describe a day of yours!

My usual workday starts early in the morning – around 7:30 AM – and continues with getting ready hastily to rush out the door. However, I always take a moment to enjoy my breakfast cappuccino. Although every morning I tell myself I will wake up earlier the next day, this seldom happens. At work I usually have my day filled with meetings or a photo/video shoot. Then the day ends, with either a couple of hours spent on answering my emails and a lovely dinner or some quality time spent with my friends.

Περιέγραψέ μας μια μέρα σου! 

Μια συνηθισμένη ημέρα ξεκινάει νωρίς το πρωί -στις 7μιση περίπου – και συνεχίζει με το να αρχίζω να ετοιμάζομαι γρήγορα. Παρόλα αυτά , πάντα προσπαθώ να ευχαριστιέμαι το πρωινό μου καπουτσίνο. Πάντα λέω οτι θέλω να ξυπνήσω νωρίτερα την επόμενη μέρα , όμως αυτό δυστυχώς συμβαίνει σπάνια. Στη δουλειά , συνήθως η μέρα μου είναι γεμάτη meetings ή με photo/video shoot. Έπειτα η μέρα τελειώνει είτε με κανα δυο ώρες απαντώντας emails είτε με ένα βραδινό , ή με φίλους.

What are your dreams about future and how do you see yourself 5 years from now?

It is difficult to say where I will be five years from now, but what I do know is that I will continue to have my drive for excellence in everything I do.

Ποιά ειναι τα όνειρά σου για το μέλλον και πώς βλέπεις τον εαυτό σου 5 χρόνια απο τώρα;

Είναι δύσκολο να πω που θα είμαι 5 χρόνια απο τώρα , αλλά αυτό που ξέρω είναι οτι θα συνεχίσω να έχω μια κίνηση για επιτυχία-υπεροχή  σε ο,τιδήποτε κάνω.

Do you have any people who have inspired you along your career or life journey?

It is my father who has been and still is my role model for many years now. His work dedication, great storytelling skills, his care and attention to everyone around him, and his passion for our family, are a few of the things that made him great. I have had the pleasure of listening to many of his speeches, and although I may be biased, they were some of the best oratorical pieces I’ve ever heard – they made you laugh, tear-up and smile, all in just a couple of minutes. He was a people person who took any issue encountered, by him or people around him, as a challenge to find the optimal solution. This was a man who has traveled the world with his job, who always returned home with fun, amazing stories and who was always ready for a comedy, because, as he put it, “we have enough drama in our everyday world”.
Many people never get to meet their role model, but me – I feel blessed to have had the delight to not only be the daughter of my role model but, more importantly, to spend so much valuable time with him.

Έχεις κάποιον στη ζωή σου που αποτελεί έμπνευση για σένα στο διάβα της ζωής σου ή στην καριέρα σου; 

Είναι ο πατέρας μου που έχει γίνει και είναι ακόμα πρότυπο για μένα για πολλά χρόνια. Η αφοσίωσή του στη δουλειά , τα υπέροχα storytelling skills , η φροντίδα του και η προσοχή σε οποιοδήποτε δίπλα του , το πάθος του για την οικογένειά του , είναι λίγα απο τα πράγματα που τον κάνουν σπουδαίο. Είχα την ευχαρίστηση να ακούσω πολλές απο τις ομιλίες του , και παρόλο που ειμαι η κόρη του , είναι απο τις πιο ρητορικές που έχω ακούσει-με έχουν κάνει να γελάω , να κλαίω , να χαμογελάω , όλα αυτά σε λίγα λεπτά . Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τους ανθρώπους , που ενδιαφερόταν για όλα , κάθε πρόβλημα των άλλων και προσπαθούσε να βρει λύση. Ήταν ένας άνθρωπος που έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο με τη δουλειά του , που πάντα ερχόταν σπίτι με τεράστια διάθεση , με διασκεδαστικές και απίστευτες ιστορίες γιατί όπως λέει και ο ίδιος ”έχουμε ήδη πολύ drama στην καθημερινή μας ζωή”.Πολλοί άνθρωποι δε γνωρίζουν το πρότυπό τους , αλλά εγώ αισθάνομαι ευλογημένη που είχα την απόλαυση όχι μόνο να είμαι η κόρη του προτύπου μου αλλά πιο σημαντικά να περάσω ποιοτικό χρόνο μαζί του.

Have you ever visited Greece? Is it a future destination of you?

Greece is one of the countries that I hold dear to my heart as I have spent many summers there. It is not only the food, beautiful places and the sun that keep bringing me back to Greece, but more importantly, it is the warm culture and people.

Έχεις ποτέ επισκεφτεί την Ελλάδα; Αποτελεί μελλοντικό προορισμό για σένα; 

Η Ελλάδα είναι απο τις χώρες που την έχω στην καρδιά μου καθώς έχω περάσει πολλά καλοκαίρια εκεί. Δεν είναι μόνο το φαγητό , τα όμορφα μέρη και ο ήλιος που με φέρνουν πίσω στην Ελλάδα αλλά το πιο σημαντικό , είναι η ζεστή κουλτούρα και οι άνθρωποι.

What advice would you give to the readers of Spoiled magazine who want to create a bright future?

Explore your passion, work hard and never give up. The real failure is not that you’ve tried and failed, but that you never tried, or failed and gave up.

Ποιά συμβουλή θα έδινες στους αναγνώστες του Spoiled magazien που θέλουν να δημιουργήσουν ένα φωτεινό μέλλον; (αισιόδοξο!)

Να εξερευνάτε το πάθος σας , να δουλεύετε σκληρά και ποτέ να μην το βαζετε κάτω. Η αληθινή αποτυχία δεν είναι όταν έχεις προσπαθήσει και έχεις αποτύχει , αλλά όταν δεν έχεις προσπαθήσει ποτέ ή έχεις αποτύχει και τα παράτησες.

THANK YOU SO MUCH

ANA-MARIA
Thank you 🙂

Θέλεις να ψωνίσεις second hand; Έλα στο Style your life!

Style your life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: